Cuales son los pasos para analizar un texto literario

Cuales son los pasos para analizar un texto literario

Hoe analyseer je een tekst kritisch?

De stijl van de auteur heeft te maken met zijn woordenschat, gebruik van beeldspraak, toon of gevoel van het verhaal. Het heeft te maken met zijn houding ten opzichte van het onderwerp. In sommige romans kan de toon ironisch, humoristisch, kil of dramatisch zijn.
Je literaire analyse van een roman zal vaak in de vorm van een opstel of boekverslag worden gegeven, waarbij je aan het eind gevraagd wordt je mening over de roman te geven. Kies ter afsluiting de elementen die de meeste indruk op je hebben gemaakt. Geef aan welke personages je het leukst of het minst leuk vond en onderbouw steeds je argumenten. Probeer de roman als een geheel te zien en probeer een evenwichtige analyse te geven.

Cuales son los pasos para analizar un texto literario online

Dit artikel is mede geschreven door Christopher Taylor, PhD. Christopher Taylor is een adjunct-assistent-professor Engels aan het Austin Community College in Texas. Hij behaalde zijn PhD in Engelse Literatuur en Middeleeuwse Studies aan de Universiteit van Texas in Austin in 2014.
Tijdens je academische studie wordt er van je verwacht dat je veel teksten analyseert. Het analyseren van een tekst in je eentje kan erg intimiderend zijn, maar het wordt makkelijker als je eenmaal weet hoe je het moet doen. Voordat je een tekst analyseert, moet je die eerst grondig bestuderen. Daarna moet je je analyse afstemmen op fictie of non-fictie. Tenslotte kun je, indien nodig, een analyse schrijven.
Dit artikel is mede geschreven door Christopher Taylor, PhD. Christopher Taylor is een adjunct-assistent-professor Engels aan het Austin Community College in Texas. Hij is in 2014 gepromoveerd in Engelse Literatuur en Middeleeuwse Studies aan de Universiteit van Texas in Austin. Dit artikel is 50.939 keer bekeken.
Om een tekst te analyseren, lees je hem langzaam en zorgvuldig door, waarbij je belangrijke informatie markeert, zoals hoofdgedachten en ondersteunende details. Als je leraar je studievragen geeft, begin dan met het lezen van de tekst met deze in gedachten. Probeer anders zelf een paar vragen te bedenken, zoals: wat is de hoofdgedachte en hoe bereikt de auteur deze? Markeer tijdens het lezen belangrijke passages of maak aantekeningen in de kantlijn over de belangrijkste ideeën of passages die je tegenkomt en die je helpen deze vragen te beantwoorden. Een andere manier om een tekst te analyseren is het schrijven van een korte samenvatting van elke paragraaf of hoofdstuk om er zeker van te zijn dat je volledig begrijpt wat de belangrijkste punten van de auteur zijn. Voor meer tips van onze co-auteur professor, waaronder hoe je een analyse paragraaf te schrijven, lees verder!

Zie meer

Literaire analyse is het nauwkeurig bestuderen van een tekst, de betekenis ervan interpreteren en onderzoeken waarom de auteur bepaalde keuzes heeft gemaakt.  Het kan worden toegepast op romans, korte verhalen, toneelstukken, gedichten, of elke andere vorm van literair schrijven.
Een literair analyse-essay is geen retorische analyse, noch is het gewoon een samenvatting van het plot of een boekbespreking. In plaats daarvan is het een soort argumentatief essay waarin je elementen zoals de taal, het perspectief en de structuur van de tekst moet analyseren, en moet uitleggen hoe de auteur literaire middelen gebruikt om effecten te creëren en ideeën over te brengen.
Voordat je aan een literaire analyse begint, moet je de tekst zorgvuldig lezen en een stelling formuleren om je essay gefocust te houden. Volg bij het schrijven de standaardstructuur van een academisch essay:
De eerste stap is het zorgvuldig lezen van de tekst(en) en het maken van aantekeningen. Let tijdens het lezen op de dingen die het meest intrigeren, verrassen of zelfs verwarren in de tekst – dat zijn dingen waar je in je analyse op in kunt gaan.

Voorbeeld van close reading en kritische interpretatie van literaire teksten

Wanneer je leraren of professoren je vragen om een literaire tekst te analyseren, zoeken ze vaak naar iets dat close reading wordt genoemd. Close reading is een diepgaande analyse van hoe een literaire tekst werkt; het is zowel een leesproces als iets dat je opneemt in een literair analyseverslag, zij het in een verfijnde vorm.
Fictieschrijvers en dichters bouwen teksten op uit vele centrale componenten, waaronder onderwerp, vorm, en specifieke woordkeuzes. Literaire analyse houdt in dat deze componenten worden onderzocht, waardoor we in kleine delen van de tekst aanwijzingen kunnen vinden die ons helpen het geheel te begrijpen. Als een auteur bijvoorbeeld een roman schrijft in de vorm van een persoonlijk dagboek over het dagelijks leven van een personage, maar dat dagboek leest als een reeks laboratoriumrapporten, wat leren we dan over dat personage? Wat is het effect van een woord als «tome» in plaats van «boek»? In feite leg je de keuzes van de auteur onder een microscoop.
Het proces van close reading zou een hoop vragen moeten opleveren. Wanneer je deze vragen begint te beantwoorden, ben je klaar om op een doordachte manier deel te nemen aan een klassikale discussie of om een literaire analyse te schrijven die het beste haalt uit je werk van close reading.

Acerca del autor

admin

Ver todos los artículos