• Jue. Oct 21st, 2021

Genero y movimiento literario

Genero y movimiento literario

Wat zijn literaire bewegingen

De voorbeelden en perspectieven in dit artikel vertegenwoordigen mogelijk niet een wereldwijd beeld van het onderwerp. U kunt dit artikel verbeteren, het onderwerp bespreken op de overlegpagina, of een nieuw artikel aanmaken, als dat gepast is. (Augustus 2014) (Leer hoe en wanneer u dit sjabloonbericht verwijdert)
Dit artikel heeft extra citaten nodig voor verificatie. Help dit artikel te verbeteren door verwijzingen naar betrouwbare bronnen toe te voegen. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources:  «Lijst van literaire stromingen» – nieuws – kranten – boeken – scholar – JSTOR (augustus 2018) (Leer hoe en wanneer u dit sjabloonbericht verwijdert)
Literaire stromingen zijn een manier om literatuur in te delen in categorieën van vergelijkbare filosofische, actuele, of esthetische kenmerken, in tegenstelling tot indelingen naar genre of periode. Net als andere categoriseringen, bieden literaire stromingen taal voor het vergelijken en bespreken van literaire werken. Deze termen zijn nuttig voor leerplannen of bloemlezingen.[1]
Sommige van deze bewegingen (zoals Dada en Beat) werden gedefinieerd door de leden zelf, terwijl andere termen (bijvoorbeeld de metafysische dichters) decennia of eeuwen na de periodes in kwestie ontstonden. Verder zijn sommige bewegingen goed gedefinieerd en onderscheiden, terwijl andere, zoals het expressionisme, nevelig zijn en overlappen met andere definities. Vanwege deze verschillen zijn literaire stromingen vaak een twistpunt tussen geleerden.[1]

Imagisme

Net zoals er kunststromingen in het algemeen zijn, zijn literaire stromingen de verschillende historische en esthetische stromingen die de geschiedenis van de literatuur vormen .  Dat wil zeggen, we verwijzen naar de verschillende literaire aspecten die, in de loop van de historische evolutie van dit artistieke genre, zijn ontstaan in de verschillende regio’s van de wereld.
Er zijn vele literaire stromingen geweest, waarvan sommige populairder waren dan andere, sommige duurzamer dan andere, en sommige meer invloed hadden dan andere op de manier waarop de rest van de wereld de literatuur opvat.  Vele ervan waren zeer revolutionair, en gingen vaak gepaard met soortgelijke varianten in andere kunsten , zoals schilderkunst of muziek, of ook in de filosofie .
Elke stroming heeft een eigen, herkenbare betekenis, meestal in dialoog met of tegengesteld aan de literaire traditie van het moment, of aan de algemene geest van haar tijd.  De stroming wordt immers beheerst door een aantal beginselen of grondslagen die door haar auteurs worden gedeeld, hoewel zij individueel tot uitdrukking worden gebracht.
Dit betekent niet dat zij het noodzakelijkerwijs met elkaar eens waren, elkaar kenden of zich op dat moment zelfs deel van hetzelfde systeem voelden.  Hoewel dit in sommige gevallen voorkomt, zijn deze onderscheidende kenmerken in het algemeen de termen waarmee specialisten de literatuurgeschiedenis interpreteren en ordenen.

Literaire bewegingen in de engelse literatuur ppt

Zoals vermeld in de vorige module, is aandacht voor de context waarin een literair werk tot stand kwam en werd verspreid, een kritische laag om op te nemen in iemands analyse. Naast specifieke historische of culturele gebeurtenissen die relevant zijn voor een bepaald literair werk, kan het waarderen van de opkomst en ondergang van de bekendheid van bepaalde literaire stromingen informatie verschaffen over de interpretaties van wat we lezen. Er zijn vier grote literaire stromingen die van toepassing zijn op de studie van moderne korte fictie:  Romantiek , Realisme , Naturalisme , en Modernisme .
Het realisme was een artistieke en intellectuele stroming aan het eind van de negentiende eeuw die de nadruk legde op de getrouwe weergave van de werkelijkheid of waarheidsgetrouwheid. Het realisme was een reactie op wat werd gezien als de overdrijvingen of fantasievluchten van de Romantiek. Realisten streefden naar de ontwikkeling van een artistieke stijl die waarde hechtte aan de getrouwe weergave van alledaagse ervaringen, wat Henry James beschreef als «het drama van een gebroken theekopje». De ontwikkeling van het realisme viel samen met de opkomst van sociale hervormingsbewegingen en veel realistische schrijvers en kunstenaars kozen ervoor om zich te richten op sociale kwesties, zoals armoede en de benarde situatie van de arbeidersklasse, zowel in de steden als op het platteland. Het hoogtepunt van het realisme in de Amerikaanse literatuur wordt beschouwd als de periode tussen de Amerikaanse Burgeroorlog (ca. 1865) en de eeuwwisseling (ca. 1900). Het realisme als literaire stroming trok over het hele land. Deze golf stimuleerde ook de belangstelling voor het Regionalisme, het realistische portretteren van specifieke gebieden en plaatsen, bijna als een fictieve vorm van reisliteratuur. Opgemerkt zij dat het literair realisme evenzeer populair was in Europa, zoals in het werk van Charles Dickens of George Eliot in Engeland, Honoré de Balzac en Gustave Flaubert in Frankrijk, en Fjodor Dostojevski en Leo Tolstoj in Rusland.

Romantici…

Al zolang mensen schrijven, zijn er stromingen geweest die hun stilistische keuzes bepalen. Deze stromingen weerspiegelen meestal wereldwijde gebeurtenissen zoals oorlogen, veranderingen in de sociale structuur, of verschuivingen in de macht. Wanneer je een werk leest dat representatief is voor een stroming, is dat werk geïnformeerd door wat er in de wereld gebeurde om de stroming waar het deel van uitmaakt op gang te brengen. Vaak bestonden literaire bewegingen binnen een grotere artistieke beweging die muziek, beeldende kunst, film en schrijven omvatte, allemaal volgens een vergelijkbare filosofie. Inzicht in de verschillende stromingen kan ons helpen de schrijvers en werken waarvan we genieten beter te begrijpen, en kan richtinggevende ideologieën opleveren die je kunt gebruiken om je eigen werk te laten groeien. Kijk eens naar deze zes grote stromingen en zie wat jou aanspreekt.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad